Passing data from Laravel to Vue

28-08-2019 Làm thế nào để gửi dữ liệu từ Laravel đến Vue đây, nếu như ta có ý định xây dựng một hệ thống CMS với sự kết hợp của Laravel + Vue. Thì ta sẽ phải dùng mọi cách có thể để gửi dữ liệu qua lại,vậy làm s...

Multiple Subcategories in Laravel 5.8 + Vue

27-08-2019 Trong bài chia sẻ trước mình đã giới thiệu mọi người cách sử dụng multiple Subcategories trong Laravel 5.8 (Create Multiple Subcategories in Laravel 5.8). Hôm nay chúng ta cùng đặt câu hỏi xem, nếu xâ...

Laravel 5.7 + Vue SPA

22-10-2018 Cũng khá lâu rồi mình không viết bài chia sẻ kiến thức nào, nay mình chia sẻ với mấy bạn cách tạo SPA bằng sự kết hợp giữa Laravel 5.7 + Vue Đầu tiên các bạn cần cài đặt project laravel 5.7 bằng câ...

Shopping list using Vuejs

13-09-2018 Đã lâu rồi không viết bài viết chia sẻ nào, này mình chia sẻ nói về VueJS, bài này cũng không có hấp dẫn gì hết, chỉ để mọi người hiểu về VueJS tí thôi, này mình làm một Demo tạo Shoping cart mình dùn...

SHOW DATA VUEJS IN TEMPLATE BLADE LARAVEL

11-07-2018 Xin chào mọi người này mình chia sẻ với mọi người cách sử dụng Vuejs trong template blade của Laravel. Vì sao mình làm bài hướng dẫn chia sẻ này mình nhìn thấy, hiện này có rất là nhiều hosting người...

Using v-for in VueJS

05-07-2018 Chào mọi người này mình có một demo nhỏ xây dụng bằng VueJS, mình muốn chia sẻ với mọi người về cách chúng ta sử dụng v-for trong vuejs để lặp các mảng đối tượng json, mình không chú trọng gì nhiều ch...

Transition in VueJS

30-06-2018 Hướng dẫn sử dụng Transition trong VueJS, Transition khi nói đến thì mọi người ai cũng hình dung ra là hiệu ứng chuyển động trong CSS và thường gặp nhất trong FrontEnd, để làm cho website có hiệu ứng...

Create QR Code in VueJS

29-06-2018 Xin chào mọi người này mình chia sẻ hướng dẫn với mọi người cách tạo QRcode trong Vuejs nhé cũng đơn giản hà giờ mình làm thôi nào! Ở đây mình đã chạy câu lệnh cài đặt vue-cli rồi nên mình không chạy...

Read Data From File Using FileReader API in Vuejs

26-06-2018 Nay mình chia sẻ với mọi người cách đọc dữ liệu của một file text load lên website sử dụng bằng Vuejs với FileReader API. FileReader API là Đối tượng cho phép các ứng dụng web đọc một cách khô...