Xóa bỏ index trong CodeIgniter

30-11--0001

Hôm này mình xin hướng dẫn và chia sẽ kinh nghiệm cho mấy bạn cách lội bỏ index trong Codeigniter. Khi lội bỏ xong các bạn thấy đường link của các bạn g...