Xóa bỏ index trong CodeIgniter

30-11--0001

Hôm này mình xin hướng dẫn và chia sẽ kinh nghiệm cho mấy bạn cách lội bỏ index