Login Google using PHP

18-09-2019 Bây giờ việc login mạng xã hội đối với nhu cầu website rất cần thiết, giúp cho người dùng đăng nhập và đăng ký một cách nhanh và hiệu quả, ta cũng thấy rằng các website khác có các chức năng như: Logi...

Hướng dẫn tạo Form đăng ký thành viên

20-07-2019 Hôm nay mình xin hướng dẫn tạo form đăng ki thành viên, trong form này các bạn cũng gập nhiều ở những trang web khác,các làm cũng đơn giãn ,nhưng cũng hơi khó nhé. Code css * { margin: 0px;...

Tìm kiếm phần tử trong mảng bằng PHP

18-08-2017 Xin chào các bạn tiếp tục với bài viết trước Giải thuật sắp xếp số tăng dần-tìm số lớn nhất-xóa phần tử trùng nhau trong PHP Mình sẽ tích hợp thêm cách để tìm kiếm mảng trong php, ở đây mình s...

Login remember me Angularjs and Php

31-07-2017 - Xin chào các bạn hôm này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo login remember angularjs với php, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo đăng ký register angularjs với php  - Cũng giống như b...

insert-update-delete Mysql bằng Nodejs

20-07-2017 - Xin chào các bạn, nay mình hướng dẫn các bạn cách thêm, sửa, xóa. Dữ liệu trong mysql bằng ngôn ngữ lập trình Nodejs Tiếp tục video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối Mysql trong Nodejs...

Hướng dẫn kết nối Mysql trong Nodejs

19-07-2017 Hôm này mình xin hướng dẫn các bạn cách kết nối Mysql trong nodejs. Việc kết nối Mysql xampp của nodejs thật sự rất đơn giản và dễ hiểu. Đầu tiên các bạn cài đặt module như sau: npm install mysq...

Login Remember bằng Php

02-08-2017 Lúc này sau cảm thấy có hứng thú lại với lập trình web quá hi. ngứa tay quá! và muốn làm các bài viết để chia sẽ với mấy bạn nè!. Hôm này mình sẽ chỉ và hướng dẫn các bạn tạo một Login đăng nhập Re...