Building a Simple React with ASP Core 2.1

27-09-2020 Nay mình sẽ làm một ví dụ kết hợp giữa React + ASP Core 2.1. Với một loạt bài viết chia sẻ về React trước, thì chắc mọi người cũng đã hiểu được về R...

Create Middleware in ASP.NET Core 2.1

19-06-2020 Nay mình sẽ giới thiệu mọi người về Middleware in ASP.NET CORE 2.1. Vậy Middleware là gì? Middleware là nơi nhận mọi yêu cầu (request,response), đễ xử lý c&aac...

Routing in ASP.NET Core 2.1

05-06-2020 Cầu hình Route(Định tuyến đường đi cho một URL). Đa phần chúng ta xây dựng trong ASP.NET ta cần phải cấu hình tùy biến Route sao cho đường dẫn nó đẹp cho SEO N...

Create,Delete,Copy Folder in ASP.NET Core 2.1

02-06-2020 Nay mình làm một ví dụ về cách Create,Delete,Copy Folder in ASP.NET Core 2.1. Thông thường nếu bạn có làm một project về upload file hay gì đ&oac...

Upload Multiple File Using Ajax in ASP.NET Core 2.1

30-05-2020 Nay mình sẽ xây dựng một chức năng Upload Multiple File Using Ajax in ASP.NET Core 2.1 , nó cũng giống như bạn upload multiple file using Ajax in PHP vậy.  Đầu tiên cũng...

Adding Social Login to your ASP.NET core 2.1

25-05-2020 Trong bài viết trước, ta đã tạo Login and Registration with Identity in ASP CORE 2.1, thì trong nội dung chia sẻ bài dưới đây ta sẽ tích hợp đăng nhập mạng x&a...

Pagination using ASP.NET Core 2.1

15-04-2020 Phân trang (pagination) trong ASP.NET Core 2.1, Trong bài viết này mình viết một đoạn code phân trang bằng code thuần, không sử dụng Plugin, để giúp mọi n...

Read Data Excel using ASP.NET Core 2.1

14-04-2020 Đọc dữ liệu từ file Excel, sử dụng trong ASP.NET Core 2.1, trong các trình quản lý dữ liệu, thường ta sử dụng import một file Excel để rút ngắn lại thời gian cho việc nhập...