Building a Simple React with ASP Core 2.1

27-09-2020

Nay mình sẽ làm một ví dụ kết hợp giữa React + ASP Core 2.1. Với một loạt bài viết chia sẻ về React trước, thì chắc mọi người cũng đã hiểu được về R...

Create Middleware in ASP.NET Core 2.1

19-06-2020

Nay mình sẽ giới thiệu mọi người về Middleware in ASP.NET CORE 2.1. Vậy Middleware là gì? Middleware là nơi nhận mọi yêu cầu (request,response), đễ xử lý c&aac...

Routing in ASP.NET Core 2.1

05-06-2020

Cầu hình Route(Định tuyến đường đi cho một URL). Đa phần chúng ta xây dựng trong ASP.NET ta cần phải cấu hình tùy biến Route sao cho đường dẫn nó đẹp cho SEO N...

Create,Delete,Copy Folder in ASP.NET Core 2.1

02-06-2020

Nay mình làm một ví dụ về cách Create,Delete,Copy Folder in ASP.NET Core 2.1. Thông thường nếu bạn có làm một project về upload file hay gì đ&oac...

Upload Multiple File Using Ajax in ASP.NET Core 2.1

30-05-2020

Nay mình sẽ xây dựng một chức năng Upload Multiple File Using Ajax in ASP.NET Core 2.1 , nó cũng giống như bạn upload multiple file using Ajax in PHP vậy.  Đầu tiên cũng...

Adding Social Login to your ASP.NET core 2.1

25-05-2020

Trong bài viết trước, ta đã tạo Login and Registration with Identity in ASP CORE 2.1, thì trong nội dung chia sẻ bài dưới đây ta sẽ tích hợp đăng nhập mạng x&a...

Pagination using ASP.NET Core 2.1

15-04-2020

Phân trang (pagination) trong ASP.NET Core 2.1, Trong bài viết này mình viết một đoạn code phân trang bằng code thuần, không sử dụng Plugin, để giúp mọi n...

Read Data Excel using ASP.NET Core 2.1

14-04-2020

Đọc dữ liệu từ file Excel, sử dụng trong ASP.NET Core 2.1, trong các trình quản lý dữ liệu, thường ta sử dụng import một file Excel để rút ngắn lại thời gian cho việc nhập...

Cart in ASP.NET Core 2.1

13-04-2020

Tạo giỏ hàng(Cart) trong ASP.NET Core 2.1, thường có trong các website bán hàng, điều có một chức năng giỏ hàng, để cho người dùng có...

Add Service in ASP.NET Core 2.1

10-04-2020

Cài đặt Service trong ASP.NET Core 2.1, Sử dụng một lớp Startup.cs để cài đặt các dịch vụ của ứng dụng, các dịch vụ được cài đặt trong hàm ConfigureService Kh...

Build a CRUD Application with ASP.NET Core 2.1

08-04-2020

Trong bài chia sẻ trước, mình có hướng dẫn các bạn việc kết nối Database và tạo Table thông qua các class, sử dụng với sự hổ trợ của EntityFramework Cor...

Select Tag Helper in ASP.NET Core MVC

07-04-2020

Sử dụng Select Tag Helper in ASP.NET Core MVC. Tôi lên mạng và thấy nhiều người cũng hỏi về cách dùng sử dụng cái này, nay minh chia sẻ với mọi người c&a...

Anchor Tag Helper in ASP.NET Core 2.1

21-03-2020

Trong bài viết trước mình có nói về TagHelper trong ASP.NET CORE 2.1, trong bài này mình chia sẽ tìm hiểu kỷ hơn về thư viện nà...

Create Project ASP.NET Core 2.1

21-03-2020

Nay mình chia sẻ mọi người các tạo project ASP.NET CORE 2.1, Tạo cũng đơn giản thôi, trong bài nảy chủ yếu chia sẻ cách tạo project và run project asp core 2.1...