JQuery CSS Image Slider

10-08-2019 Hôm nay minh chia sẻ với mọi người cách tạo slideshow dùng Jquery + CSS, mình tự code tay theo suy nghĩ của mình, các bạn có thể tuy chỉnh lại theo ý bạn nhé Đầu tiên các bạn tải cho mình thư viện jq...

Create CSS Transition Sidebar Nav

05-08-2019 Hello, Tất các mọi người lâu rồi không trở lại viết bài nào ::) này mình chia sẻ với mọi người tạo một menu push left sang right hoặc các bạn có thể làm ngược lại. Trong bài viết chia sẻ này cũng k...

Hướng dẫn tạo Form đăng ký thành viên

20-07-2019 Hôm nay mình xin hướng dẫn tạo form đăng ki thành viên, trong form này các bạn cũng gập nhiều ở những trang web khác,các làm cũng đơn giãn ,nhưng cũng hơi khó nhé. Code css * { margin: 0px;...

Hướng dẫn tạo menu xổ bằng CSS

08-12-2017 Nay mình xin hướng dẫn các bạn cách code một menu xổ bằng CSS và HTML, mà các bạn thường thấy ở những Website khác. Các bạn khi thực hiện được menu xổ này rồi các bạn có thể tuy biến để chỉnh sửa menu...

Hướng dẫn tạo Menu Ngang bằng CSS

08-12-2015 Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo Menu Ngang, sử dụng Css để code. Cách làm này cũng rất đơn gian. chỉ cần vài đoạn code css là bạn sẽ được một menu ngang. Nhưng điều quan trọng tôi muốn...

Hướng dẫn tạo Menu xổ bằng Jquery đơn giãn

18-10-2015 Xin chào các bạn cũng khá là lâu rồi mình cũng không code một ti nào hi Hôm nay tự nhiên thấy có cảm giác lại đành làm một bài viết hi để chia sẽ nhưng kiến thức tìm tồi được đễ chia sẽ với mấy bạn....

Tìm kiếm bằng Ajax

18-08-2015 Cũng lâu rồi không viết bài viết nào. Hôm này tự nhiên có cảm giác lại chắc là do, có động lực gì đó. Trong bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn tạo một công cụ tìm kiếm trong website, cũng như các...

Hướng dẫn tạo jQuery right click context menu

21-05-2014 Trong Ví dụ này sẽ hướng chỉ cho các bạn tạo một Context menu. khi các bạn click chuột phải vào một biểu tượng nào đó. sẽ Show ra một menu như (COPY,PASE,CUT,...) khi bạn tạo thành công được Context-M...