Multiple Image Upload using Ajax with Laravel 5.8

24-09-2019

Nay mình chia sẻ với mọi người cách Multiple Image upload using ajax with Laravel 5.8, thường có nhiều project ta phải upload nhiều hình ảnh, ví dụ: upload hình ảnh minh họa của một sản phẩm, ta...

JQuery CSS Image Slider

10-08-2019

Hôm nay minh chia sẻ với mọi người cách tạo slideshow dùng Jquery + CSS, mình tự code tay theo suy nghĩ của mình, các bạn có thể tuy chỉnh lại theo ý bạn nhé Đầu tiên các bạn tải cho mình thư viện jq...

Hướng dẫn tạo Menu xổ bằng Jquery đơn giãn

18-10-2015

Xin chào các bạn cũng khá là lâu rồi mình cũng không code một ti nào hi Hôm nay tự nhiên thấy có cảm giác lại đành làm một bài viết hi để chia sẽ nhưng kiến thức tìm tồi được đễ chia sẽ với mấy bạn....

Hướng dẫn phân trang bằng Ajax

19-08-2015

Hôm này mình xin hướng dẫn các bạn phân trang bằng Ajax. trong bài hướng dẫn này tôi tôi sẽ tạo một cái class phantrang.class.php kế thừa từ class sanpham.class.php. Class sanpham.class.php thì mìn...

Tìm kiếm bằng Ajax

18-08-2015

Cũng lâu rồi không viết bài viết nào. Hôm này tự nhiên có cảm giác lại chắc là do, có động lực gì đó. Trong bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn tạo một công cụ tìm kiếm trong website, cũng như các...

Hướng dẫn kỹ thuật nhỏ về AJAX

15-06-2014

Trong bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn. khi bạn muốn thêm một dữ liệu tự động vào CSDL của mình trong DATABASE hay UPDATE,INSERT,DELETE...Được sữ dụng bằng AJAX đây là cách mà người ta thường dùng và...

Hướng dẫn tạo jQuery right click context menu

21-05-2014

Trong Ví dụ này sẽ hướng chỉ cho các bạn tạo một Context menu. khi các bạn click chuột phải vào một biểu tượng nào đó. sẽ Show ra một menu như (COPY,PASE,CUT,...) khi bạn tạo thành công được Context-M...