Send Mail using Laravel 5.4 + VueJS

28-05-2018 Gửi mail là một trong những tính năng mà các website kinh doanh nào cũng có , giúp cho việc gửi thông tin các sản phẩm khi mua hàng trên website , thông báo cho người dùng biết được về những sản phẩm...

Create Template Vuejs and Laravel 5.4

29-01-2018 Sự kết hợp giữa VueJS và Laravel 5.4 là một việc rất thú vị và giúp cho các lập trình viên dễ dàng xây dựng các dự án cho công ty. Nay mình chia sẻ với mọi người tạo template vuejs và kết hợp với Lara...

Xác thực API bằng OAuth 2 với Laravel 5.4 Passport

19-01-2018 Chào mọi người này mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm kiến thức nhé! Mình có lên mạng và tìm thấy một số người hỏi về đăng nhập xác thực giống Google, Facebook,...bằng laravel và có một số bạn...

Create Cart Laravel 5.4 +VueJS

09-01-2018 Hello mọi người giờ cũng khuya rồi tự nhiên nhớ lại mình quên upload bài viết chia sẽ với mọi người cách tạo giỏ hàng trong Laravel 5.4 + Vuejs, vừa rồi mình có chia sẽ với mấy bạn cách cài đặt thư vi...

Xây dụng chức năng Register+ Login bằng Laravel 5.4 + VueJS

04-01-2018 Xin chào mọi người, nay mình sẽ chia sẽ với mọi người về sự kết hợp giữa Laravel 5.4 + Vuejs nhé xây dựng chức năng đăng ký và đăng nhập, hiển thị danh sách thành viên trong cơ sở dữ liệu ra nhé, ở bà...

Tạo ứng dụng Laravel 5.4 kết hợp với Vuejs

28-12-2017 Tình hình là Vuejs đang lấy ưu thế hơn Angular và React, mình cũng đã tìm hiểu qua Angular 2 mình thấy là Vuejs thấy code nhẹ hơn so với Angular 2 không cần include nhiều thư viện vào giống như Angula...

Hướng dẫn cài đặt laravel 5.4 phần 2

13-12-2017 Xin chào mọi người này mình trở lại nối tiếp với phần 1 mình đã hướng dẫn ở phần trước nhé các bạn có thể xem lại phần 1 để phần 2 có thể hiểu rỏ hơn nhé Hướng dẫn cài đặt laravel 5.4 phần 1 Này mì...

Hướng dẫn cài đặt laravel 5.4 phần 1

13-12-2017 Mới đây mà Laravel đã là một Framework đang được mọi lập trình viên sử dụng và chính tôi cũng vậy, nay mình sẽ hướng dẫn sơ lượt về laravel trong gồm 3 bài viết để tóm tắc các bước để có được một proj...

Giới thiệu Laravel 5.4

13-12-2017 Laravel là một framework đang được các lập trình viên yêu thích và sử dụng để xây dựng các hệ thống lớn, như tôi cũng đã dùng xây dựng các dự án của tôi, tôi cảm nhận rằng laravel rất là tuyệt với nếu...