How to make event listeners passive to improve scrolling performance, PageSpeed Insights

Nay mình chia sẻ với mọi người cách fix lỗi tối ưu website qua Pagespeed Insights. 

<script>
	jQuery.event.special.touchstart = {
		setup: function( _, ns, handle ) {
			this.addEventListener("touchstart", handle, { passive: !ns.includes("noPreventDefault") });
		}
	};
	jQuery.event.special.touchmove = {
		setup: function( _, ns, handle ) {
			this.addEventListener("touchmove", handle, { passive: !ns.includes("noPreventDefault") });
		}
	};
	jQuery.event.special.wheel = {
		setup: function( _, ns, handle ){
			this.addEventListener("wheel", handle, { passive: true });
		}
	};
	jQuery.event.special.mousewheel = {
		setup: function( _, ns, handle ){
			this.addEventListener("mousewheel", handle, { passive: true });
		}
	};
</script>

Sử dụng đoạn code trên để fix lỗi đó, giúp cho điểm số hiệu suất được tăng

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Nếu bạn thích chia sẻ của tôi, đừng quên nhấn nút !ĐĂNG KÝ