1. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CodeIgniter phần 1
  2. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CodeIgniter phần 2
  3. Hướng dẫn điều hướng Url trên CodeIgniter bằng routes
  4. Xóa bỏ index trong CodeIgniter

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CodeIgniter phần 2

min read

Phần trước chúng ta đã làm được một phần rồi, phần 2 này xong là bạn có thể tự cấu hình cho Project của các bạn rồi đó.


Chúc các bạn làm thành công

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)