1. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CodeIgniter phần 1
  2. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CodeIgniter phần 2
  3. Hướng dẫn điều hướng Url trên CodeIgniter bằng routes
  4. Xóa bỏ index trong CodeIgniter

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CodeIgniter phần 1

min read

 

Hôm này mình xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình CodeIgniter. Phần này mình chia làm 2 phần vì video tương đối lâu nên chia ra để cho các bạn dễ xem và hiểu hơn.

 

Chúc các bạn làm thành công

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)