Render Data in React

09-09-2020 Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ tiếp. Trong bài viết này ta sẽ thực hiện việc lấy dữ liệu từ một đường dẫn API nào đó trả về, sau đó lưu dữ liệu trả về từ...

State vs Props in React

09-09-2020 Bài viết tiếp theo với nội dung sử dụng (State & Props) trong React. Trong chia sẻ này, mình dùng source của bài viết trước, bạn có thể xem lại tại đ&acir...

Create Component in React

09-09-2020 Trong bài viết trước, ta chỉ cài đặt ứng dụng React về để xem nó hoạt động ra sau thôi. Trong bài này ta sẽ tạo một Component trong React. Sau đó g...

Getting Started with React

09-09-2020 Hôm này mình sẽ chia sẻ với các bạn về React, mình cũng mới tìm hiểu thôi, thấy khá là thú vị, nên viết bài chia sẻ để...