Pagination For Search Results ASP.NET MVC 5

Pagination For Search Results ASP.NET MVC 5

17-10-2019 Tiếp tục với bài trước, trong bài hôm này mình chia sẻ cách tìm kiếm dữ liệu trả về rồi phân trang(pagination) trong ASP.NET MVC 5. Mình vi...
ASP.NET MVC 5 Using DBContext Connect Database

ASP.NET MVC 5 Using DBContext Connect Database

14-10-2019 Tiếp tục với các bài viết trước, nay mình chia sẻ với mọi người, mình dùng DBContext để Connect Database trong ASP.NET MVC5. Bạn có thể xem lại cá...
ASP.NET MVC 5 Install Bootstrap

ASP.NET MVC 5 Install Bootstrap

12-10-2019 Tiếp tục với các chia sẻ trước, này mình tiếp tục chia sẻ cách cài đặt Bootstrap trong ASP.NET MVC 5 dùng phần mềm Visual Studio 2019 Bài trước m...
ASP.NET MVC 5 Hello World

ASP.NET MVC 5 Hello World

11-10-2019 Xây dựng một ví dụ đơn giản với ASP.NET MVC 5. Ta cũng biết ASP.NET là một ngôn ngữ rất được nhiều lập trình viên dùng hiện này, bởi vì n&oa...
Pagination for search results laravel 5.8

Pagination for search results laravel 5.8

09-10-2019 Tìm kiếm thông tin trên website là một chức năng mà website thường dùng đến, với mục đích giúp cho người dùng dễ tìm thấy th&oc...
Add a Marker to Google Map in Laravel 5.8

Add a Marker to Google Map in Laravel 5.8

01-10-2019 Ngồi suy nghĩ những chuyện bala bala trên bãi biển cảm thấy phiêu phiêu, viết một ví dụ gắn mấy cái marker đến các vị trí trên bản đồ ch...
Ckeditor and Ckfinder in Laravel 5.8 + Vue.js

Ckeditor and Ckfinder in Laravel 5.8 + Vue.js

30-09-2019 Thông thường ta cũng biết Ckeditor và Ckfinder thường được sử dụng nhiều trong website, dùng để biên soạn các bài viết cho website Việt tích hợp Ckeditor...
Send Email using Queue in Laravel 5.8

Send Email using Queue in Laravel 5.8

27-09-2019 Gửi Email là một trong những yêu câu mà người dùng thường sử dụng trong các website thương mại điện tử. Nay mình dùng một chức năng Send Email Queue trong Laravel 5.8 # Setup Laravel 5.8 composer c...
Form Request Validation in Laravel 5.8

Form Request Validation in Laravel 5.8

26-09-2019 Tạo Form Request Validation in Laravel 5.8, thường trong các website ta hay dùng kiểm tra các bước nhập của người dùng qua form validation mà ta có thể dùng jquery để làm việc này, nhưng nay tron...
Multiple Image Upload using Ajax with Laravel 5.8

Multiple Image Upload using Ajax with Laravel 5.8

24-09-2019 Nay mình chia sẻ với mọi người cách Multiple Image upload using ajax with Laravel 5.8, thường có nhiều project ta phải upload nhiều hình ảnh, ví dụ: upload hình ảnh minh họa của một sản phẩm, ta...
Show All Image from public folder using Laravel 5.8

Show All Image from public folder using Laravel 5.8

21-09-2019 Chia sẻ cách show tất cả hình ảnh trong thư mục folder dùng laravel 5.8, show hình ảnh này giúp ta có thể quản lý hình ảnh một cách nhanh nhất. Tạo file FormController.php namespace App\Http\Cont...
Export Excel using maatwebsite/excel in Laravel 5.8

Export Excel using maatwebsite/excel in Laravel 5.8

21-09-2019 Trong các project admin quản lý ta thường có các chức năng thêm, sửa, xóa, import excel, export excel,...và nhiều chức năng khác Nay mình chia sẻ với mọi người mình dùng thử, thư viện maatwebsite/exce...
Login Google using PHP

Login Google using PHP

18-09-2019 Bây giờ việc login mạng xã hội đối với nhu cầu website rất cần thiết, giúp cho người dùng đăng nhập và đăng ký một cách nhanh và hiệu quả, ta cũng thấy rằng các website khác có các chức năng như: Logi...

Video Tutorials

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)