Tạo Layout đơn giản với DIV và CSS

Việc sử dụng DIV kết hợp với CSS để làm layout (bố cục) cho một trang web đã trở lên phổ biến và đạt hiệu quả cao. 

Chẳng hạn bạn cần thiết kế một trang có giao diện được thiết kế với layout như sau:

Với layout như trên bạn hoàn toàn bạn có thể sử dụng table (bảng) cho việc thiết kế, tuy nhiên table lại bộc lộ khá nhiều nhược điểm khi sử dụng làm layout cho một trang web có cấu trúc như trên. Các nhược điểm có thể gặp phải với table với những dạng layout này là chậm, khó tùy chỉnh và khó kết hợp với CSS\Javascript để tạo lên sự linh hoạt cho trang web.

code css

body{
  font-family: Arial, Tahoma;
  font-size: 12px;
}
#main{
  width: 1000px;
  padding: 0;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}
#head{
  height: 100px;
  background-color: #F5F5F5;
  border: 1px solid #CDCDCD;
  margin-bottom:5px;
}
#head-link{
   height: 30px;
   line-height: 30px;
   padding-left: 10px;
   padding-right: 10px;
   border: 1px solid #CDCDCD;
   background-color: #F5F5F5;
   margin-bottom:5px;
   clear: both;
}
#left{
   width: 150px;
   min-height: 400px;
   border: 1px solid #CDCDCD;
   float:left;
   background-color: #004C00;
   margin-bottom: 5px;
}
#content{
   width: 600px;
   min-height: 400px;
   border: 1px solid #CDCDCD;
   float:left;
   margin-left: 5px;
   margin-right: 5px;
   margin-bottom: 5px;
}
#right{
   width: 234px;
   min-height: 400px;
   border: 1px solid #CDCDCD;
   float:right;
   margin-bottom: 5px;
}
#footer{
   height: 50px;
   clear: both;
   border: 1px solid #CDCDCD;
   background-color: #F8F8FF;
}

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước căn bản nhất để có thể tạo được các layout với DIV và CSS. Trước hết bạn cần tạo mới một trang HTML với cấu trúc chuẩn (gồm đầy đủ các phần html, head, title, body).

Các cặp thẻ trong đoạn mã trên giúp bạn tạo ra các phân vùng khác nhau trên trang HTML của mình, mỗi phân vùng được đánh ID riêng biệt (các ID này sẽ  dùng để định nghĩa CSS), chi tiết như sau:

 1. main: Phân vùng chứa toàn bộ nội dung của trang.
 2. head: Phân vùng chứa nội dung đầu tiên của trang (theo VD trên đó là  phần logo + banner)
 3. head-link: Phân vùng chứa các liên kết đầu trang (ở VD trên: Home, Students, Course, v.v.)
 4. left: Phân vùng chứa các nội dung bên trái (ở VD trên là các liên kết trái)
 5. content: Phân vùng chứa các nội dung chính của trang (ở VD trên là các phân vùng thông tin như: Hot news, Photo Slide, News 1, v.v.)
 6. right: Phân vùng chứa các thông tin bên phải trang (ở VD trên là lịch, biểu đồ, bản đồ)
 7. footer: Phân vùng chứa các thông tin cuối trang (ở VD trên là thông tin về chủ sở hữu và các liên kết)
 8. Tiếp theo bạn code đoạn mã HTML sau vào phần body của trang.
  <div id="main">
  	  <div id="head">
  	  </div>
  	  <div id="head-link">
  	  </div>
  	  <div id="left">
  	  </div>
  	  <div id="content">
  	  </div>
  	  <div id="right">
  	  </div>
  	  <div id="footer">
  	  </div>
  </div>

  Như vậy qua các bước ở trên chúng ta đã thử nghiệm với các phương pháp cơ bản để dàn trang sử dụng thẻ Div có sự kết hợp với CSS. Điều quan trọng nhất là bạn biết cách áp dụng những kỹ thuật cơ bản này để tạo ra các trang web có layout mà bạn\khách hàng của bạn mong muốn. Bây giờ bạn tiếp tục bổ sung thông tin vào các phân vùng và định nghĩa thêm các bộ chọn cần thiết để có thể có một trang HTML giống như mẫu thiết kế ở đầu bài viết.

  Chúc bạn thành thạo DIV và CSS để có được những trang web vừa mắt người dùng!

Bài Viết Liên Quan

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)