Hướng dẫn tạo Form Hổ trợ trực tuyến phần 1

Lượt xem:449
Hướng dẫn tạo Form Hổ trợ trực tuyến phần 1

Lâu rồi không làm video cảm thấy chán, hôm nay ngồi rảnh rổi làm một video đăng chơi, Video này hướng dẫn các bạn tạo form hổ trợ trực tuyến, được chia làm 2 phần,

video đầu hướng dẫn thiết kế, video sao sẽ hướng dẫn các bạn gửi mail nhé, có sai sót gì xin thông cảm nhé.


Danh Sách Videos Ngôn Ngữ Lập Trình Danh Sách Tin tức