Video Create Form Register and Login + Chat Real Time Using Nodejs + Vuejs

Hôm nay mình làm video hướng dẫn chia sẻ lại cách tạo form đăng ký và làm thêm chức năng tạo login dùng bằng NodeJS + VueJS, mình có tạo thêm form chat realtime luôn nhé, các bạn có thể phát triển thêm các chức năng khác luôn cũng được, thí dụ như: nếu thêm một user mới thì thông báo bằng realtime luôn hoặc chỉnh sửa một user nào đó hay xóa thì cũng tích hợp realtime luôn cũng được, qua Video này các bạn có thể làm được tất cả chuyện đó nhé

 

Bài Viết Liên Quan

Bình Luận