Create a CRUD Application with Node.js and MySQL

Nguyễn Thanh Hòa
Nguyễn Thanh Hòa @skipperhoa
3.66k

Xin chào các bạn, nay mình hướng dẫn các bạn cách tạo CRUD(insert, read, update, delete) .  Chúng ta cần phải connect Mysql đến Nodejs để làm được điều đó, ta cần phải cài đặt thư viện mysql nhé

Tiếp tục video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối Mysql trong Nodejs, thì trong bài viết này mình sẽ chỉ các bạn cách chỉnh sửa dữ liệu bằng Nodejs. bài này khá dài nên mình hướng dẫn các bạn bằng video nhé!

Github

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)