Create a CRUD Application with Node.js and MySQL

Xin chào các bạn, nay mình hướng dẫn các bạn cách tạo CRUD(insert, read, update, delete) .  Chúng ta cần phải connect Mysql đến Nodejs để làm được điều đó, ta cần phải cài đặt thư viện mysql nhé

Tiếp tục video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối Mysql trong Nodejs, thì trong bài viết này mình sẽ chỉ các bạn cách chỉnh sửa dữ liệu bằng Nodejs. bài này khá dài nên mình hướng dẫn các bạn bằng video nhé!

Github

Bài Viết Liên Quan

Bình Luận