Hướng dẫn tạo Menu xổ bằng code CSS đơn giản

Lượt xem:1054
Hướng dẫn tạo Menu xổ bằng code CSS đơn giản

Menu xổ là một trong những thành phần cơ bản nhất cho mọi trang web cần nhiều điều hướng - cái mà menu thường theo kiểu dàn trải tất cả không thể thay thế được vì chiếm quá nhiều diện tích.

code css

<style>
ul#menu, ul#menu ul#sub {

  padding:0;

  margin: 0;

}

ul#menu li {

   list-style-type: none;  /* code này để bỏ các dấu chấm tròn*/

   float: left;  /* code này để menu dàn hàng ngang*/

   margin-right: 10px;  /* tạo lề cho các menu*/

}

ul#menu li a {

text-decoration: none;

background-color: #900;

padding: 5px;

color: white;

}

ul#menu li {

positon: relative;

} 

ul#menu li ul#sub {

display: none;

position: absolute;

width: 100px;

}

ul#menu li ul#sub li {

margin-top: 10px;

margin-bottom: 5px;

}

ul#menu li:hover ul#sub {

display: block;

 }
</style>

Menu sử dụng danh sách không có thứ tự, tức là thẻ ul và li. Cụ thể mã sẽ kiểu như này:

code html

<ul id="menu">

  <li><a href="#">Menu 1</a></li>

  <li><a href="#">Menu 2</a>

     <ul id="sub">

         <li><a href="#">Sub Menu 1</a></li>

         <li><a href="#">Sub Menu 2</a></li>

         <li><a href="#">Sub Menu 3</a></li>

     </ul>

  </li>

  <li><a href="#">Menu 3</a></li>

  <li><a href="#">Menu 4</a></li>

  <li><a href="#">Menu 5</a></li>

</ul>

Chúc các bạn làm thành công!


Danh Sách Videos Ngôn Ngữ Lập Trình Danh Sách Tin tức