Hướng dẫn cài đặt laravel 5.4 phần 1

Mới đây mà Laravel đã là một Framework đang được mọi lập trình viên sử dụng và chính tôi cũng vậy, nay mình sẽ hướng dẫn sơ lượt về laravel trong gồm 3 bài viết để tóm tắc các bước để có được một project để mấy bạn có thể tự tay mình xây dựng được một dự án cho riêng mình

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách download laravel về để tạo dự án của mình, đầu tiên bạn vào địa chỉ sao https://laravel.com/ 

Hiện tại laravel đã ra phiên bản 5.5 rồi nhưng phiên bản này đồi hỏi các bạn phải cài php 7 trở lên mới sử dụng được, hiện mình nhìn thấy các bạn còn đang sử dụng php 5.6 nên mình sẽ chọn phiên bản 5.4 để download về nhé

Bạn mở CMD lên: bằng bàn phím Window+R gỏ cmd ->Enter

Bạn trỏ vào thư mục htdocs của mình nhé

giờ các bạn gỏ câu lệnh sao: composer create-project --prefer-dist laravel/laravel basic-laravel "5.4.*"

Ở đây tôi chọn phiên bản 5.4 nghe các bạn, mà quên nửa để sử dụng được câu lệnh trên các bạn phải Cài đặt Composer nhé các bạn:https://getcomposer.org/ bạn vào và tải về cài đặt rồi thực hiện câu lệnh trên để download laravel về máy tính

Mình tạo một project tên là basic-laravel nhé.

Các bạn chỉ cần chờ download về là xong các bạn sẽ mình thấy trong thư mực htdocs của mình có tên project là basic-laravel, sau đó bạn gỏ địa chỉ https://localhost/basic-laravel/public bạn sẽ thấy hiện ra thông báo như hình dưới đây là bạn đã thành công!

Các bạn muốn làm cho đường dẫn của mình đẹp hơn xíu thì các bạn copy dùm mình file( htaccess, index.php) trong folder public ra ngoài ngang cấp với project của bạn và chỉnh sửa như sau

- Mở file index.php lên chỉnh lại như sau

require __DIR__.'/../bootstrap/autoload.php';

$app = require_once __DIR__.'/../bootstrap/app.php';


//chỉnh thành

require __DIR__.'/bootstrap/autoload.php';

$app = require_once __DIR__.'/bootstrap/app.php';

Sau khi chỉnh xong rồi các bạn gỏ trên thanh địa chỉ như sau:https://localhost/basic-laravel/  nó hiện hình laravel là bạn đã thực hiện chỉnh sửa thành công

Giờ chúng ta chỉnh sửa kết nối Datatable

- Bây giờ các bạn mở file .env trong thư mục project của mình lên và chỉnh sửa như sau

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=demo
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

mình giải thích như sau:

DB_DATABASE: là tên database của bạn 

DB_USERNAME:tên user thường trong xampp là root, còn của bạn có thay đổi bảo mật thế nào thì các bạn điền tại đây

DB_PASSWORD: lả password của xampp của bạn

Phía trên mình chỉ bạn cấu hình chạy dưới máy Localhost, giờ mình chỉ các bạn khi đưa ứng dụng lên hosting thì các bạn chỉnh sửa kết nối database như sau:

Mở file database.php trong thư mục config/database.php và chỉnh sửa như sau:

'mysql' => [
      'driver' => 'mysql',
      'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),// cái này bạn điện host mysql trên hosting của bạn
      'port' => env('DB_PORT', '3306'),
      'database' => env('DB_DATABASE', 'ten_database'),
      'username' => env('DB_USERNAME', 'ten_user'),
      'password' => env('DB_PASSWORD', 'pass'),
      'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),
      'charset' => 'utf8mb4',
      'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
      'prefix' => '',
      'strict' => true,
      'engine' => null,
    ],

Bạn nhớ cấu hình giống như mình hướng dẫn khi upload lên hosting nhé

Có một số trường hợp mình có gặp một số bạn đã gặp như khi upload project laravel lên hosting sẽ bị lỗi như

The only supported ciphers are AES-128-CBC and AES-256-CBC

Để sửa lỗi này mình cũng đã từng gặp và khó xữ lý nó, mà mình có một cách để chỉ cho các bạn sửa lỗi này như sau

Bạn vào đường dẫn C:\xampp\htdocs\basic-laravel\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Encryption\Encrypter.php mở file lên và chỉnh sửa như sau

 public function __construct($key, $cipher = 'AES-128-CBC')
  {
    //$key = (string) $key;
		 if($key!="")
      $this->key=$key;
    else{
      $key="S043rl4v4ABY6PvkTejMejtsLIRipr2d";
    }

    if (static::supported($key, $cipher)) {
      $this->key = $key;
      $this->cipher = $cipher;
    } else {
      throw new RuntimeException('The only supported ciphers are AES-128-CBC and AES-256-CBC with the correct key lengths.');
    }
  }

Bạn chỉnh sửa giống vậy và save lại và bạn vào tên miền của bạn lại bạn sẽ thấy nó sẽ không báo lỗi nữa, và bạn cần đảm bảo rằng hosting của bạn phải là php 5.6 trở lên nhé vì laravel 5.4 hổ trợ 5.6 trở lên mới chạy được.

Phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Router và cách tạo Controller, Model ,Migrations trong Laravel 5.4

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Nếu bạn thích chia sẻ của tôi, đừng quên nhấn nút !ĐĂNG KÝ