1. Giải thuật sắp xếp số tăng dần-tìm số lớn nhất-xóa phần tử trùng nhau trong PHP
 2. Hướng dẫn kết nối Mysql trong Nodejs
 3. Hướng dẫn tạo Captcha
 4. Hướng dẫn tạo Form Hổ trợ trực tuyến phần 1
 5. Hướng dẫn tạo Form đăng ký thành viên
 6. Hướng dẫn tạo Form đăng nhập hệ thống kết hợp với CSDL
 7. Insert,Update,Delete bằng hướng đối tượng php (phần 1)
 8. insert-update-delete Mysql bằng Nodejs
 9. Register Angularjs and Php
 10. Login remember me Angularjs and Php
 11. Login Remember bằng Php
 12. Tìm kiếm phần tử trong mảng bằng PHP
 13. Tạo giỏ hàng theo mô hình MVC
 14. Login Google using PHP
 15. Upload Image Resize in PHP
 16. Add Ckeditor 5 + Ckfinder 3 to Website Php
 17. Add Ckeditor 5 + Ckfinder 3 to Website PHP + React
 18. Crawler Content after then Insert a Class to Image Url using PHP

Giải thuật sắp xếp số tăng dần-tìm số lớn nhất-xóa phần tử trùng nhau trong PHP

min read
Tags: PHP

Xin chào các bạn, hôm nay mình đang ôn lại kiến thức củ sẵn làm và upload lên luôn, để đó để ai đó có thể tìm hiểu thêm

Dạo này mình cũng không có ý tưởng nào để viết, hiện tại ý tưởng đang bị nghẹn lại, vì bị loạn ngôn ngữ hết rồi kaka.

Hiện tại mình đang xem ngôn ngữ Nodejs và Angular V2 có gì mình sẽ chia sẽ kinh nghiệm với mấy bạn nhé!

Hôm nay mình sẽ chia sẽ với các bạn các tạo số ngẫu nhiên trong php và bên cạnh đó mình dùng các giải thuật như sau:

- sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

- Tìm phần tử lớn nhất trong mảng

- Xóa phần tử trùng nhau trong mảng

Mình sẽ sử dụng PHP chứ không phải C#,C++,JAVA,....vì nó cũng giống cách làm với các ngôn ngữ kia thôi, tại mình biến đổi dùng PHP đó mà hi.

/* Author:Nguyễn Thanh Hòa
  Website:www.studyweb2016.freevnn.com
  Date:18-07-2017
*/
ini_set('memory_limit', '256M');
$data_array = array();

//tạo mảng ngẫu nhiên
for($i = 0; $i < 1000;$i++){
	array_push($data_array, rand(1,1500));
}
echo "
"; echo print_r($data_array); echo "
"; //sắp xếp theo tăng dần echo "-----------------------------------"; echo "
"; for($i = 0;$i$data_array[$j]){ $tam = $data_array[$i]; $data_array[$i]=$data_array[$j]; $data_array[$j]=$tam; } } } //echo "

";
//echo print_r($data_array);
//echo "
"; echo "
"; //tìm phần tử lớn nhất for($i = 0;$i < count($data_array);$i++){ $max = $data_array[$i];//gán số ban đầu for($j = 0;$j

 

Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo nhé!

 

Tags: PHP
x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)