Giải thuật sắp xếp số tăng dần-tìm số lớn nhất-xóa phần tử trùng nhau trong PHP

Nguyễn Thanh Hòa
Nguyễn Thanh Hòa @skipperhoa
2.57k

Xin chào các bạn, hôm nay mình đang ôn lại kiến thức củ sẵn làm và upload lên luôn, để đó để ai đó có thể tìm hiểu thêm

Dạo này mình cũng không có ý tưởng nào để viết, hiện tại ý tưởng đang bị nghẹn lại, vì bị loạn ngôn ngữ hết rồi kaka.

Hiện tại mình đang xem ngôn ngữ Nodejs và Angular V2 có gì mình sẽ chia sẽ kinh nghiệm với mấy bạn nhé!

Hôm nay mình sẽ chia sẽ với các bạn các tạo số ngẫu nhiên trong php và bên cạnh đó mình dùng các giải thuật như sau:

- sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

- Tìm phần tử lớn nhất trong mảng

- Xóa phần tử trùng nhau trong mảng

Mình sẽ sử dụng PHP chứ không phải C#,C++,JAVA,....vì nó cũng giống cách làm với các ngôn ngữ kia thôi, tại mình biến đổi dùng PHP đó mà hi.

/* Author:Nguyễn Thanh Hòa
   Website:www.studyweb2016.freevnn.com
   Date:18-07-2017
*/
ini_set('memory_limit', '256M');
$data_array = array();

//tạo mảng ngẫu nhiên
for($i = 0; $i < 1000;$i++){
	array_push($data_array, rand(1,1500));
}
echo "
"; echo print_r($data_array); echo "
"; //sắp xếp theo tăng dần echo "-----------------------------------"; echo "
"; for($i = 0;$i$data_array[$j]){ $tam = $data_array[$i]; $data_array[$i]=$data_array[$j]; $data_array[$j]=$tam; } } } //echo "

";
//echo print_r($data_array);
//echo "
"; echo "
"; //tìm phần tử lớn nhất for($i = 0;$i < count($data_array);$i++){ $max = $data_array[$i];//gán số ban đầu for($j = 0;$j

 

Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo nhé!

 

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)