AngularJS và Php (Xampp Mysql) bằng AngularJS

Nguyễn Thanh Hòa
Nguyễn Thanh Hòa @skipperhoa
1.84k

Nay mình chia sẻ với mọi người về việc kết hợp giữa Angularjs + PHP. Để mọi người có thể thử nghiệm và xử lý các chức năng mà các bạn muốn. Ở bài viết này mình sẽ xử lý các chức năng đơn giản thôi nhé!

 

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)