1. [NodeJS + VueJS] Create Pagination
 2. Chat NodeJS + VueJS
 3. Create Form Register using Nodejs + Vuejs
 4. Create Login in React Native and NodeJS
 5. Hướng dẫn cài đặt Nodejs trên localhost
 6. Hướng dẫn kết hợp Nodejs + Vuejs
 7. Hướng dẫn kết nối Mysql trong Nodejs
 8. insert-update-delete Mysql bằng Nodejs
 9. Video Create Form Register and Login + Chat Real Time Using Nodejs + Vuejs
 10. Tạo ứng dụng đầu tiên bằng Nodejs
 11. Crawl Data Website Using NodeJS
 12. Create Image Watermark using Nodejs
 13. JWT(Json Web Token) in Node.js
 14. Use Imagemin to compress images

Use Imagemin to compress images

min read
Tags: NodeJS

Hôm nay mình chia sẻ với mọi người cách tối ưu hình ảnh bằng module imagemin, mình sử dụng module này thấy nó xử lý hình ảnh rất hay, nên mình chia sẻ ở đây đôi khi ta cũng cần
Sau khi mình thử tối ưu pagespeed web, có có rất nhiều hình ảnh cần giảm bớt size xuống và thấy nó có gợi ý là dùng module này imagemin để giải quyết

Ở đây mình có file package.json của mình như dưới đây,

{
 "name": "optimizable",
 "version": "1.0.0",
 "description": "skipperhoa",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [
  "skipperhoa"
 ],
 "author": "skipperhoa",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "imagemin": "^7.0.1",
  "imagemin-jpegtran": "^7.0.0",
  "imagemin-mozjpeg": "^10.0.0",
  "imagemin-pngquant": "^9.0.2",
  "imagemin-svgo": "^9.0.0",
  "imagemin-webp": "^6.0.0"
 }
}

Bên trên là một số plugin thường dùng, hiện tại mình chỉ dùng 2 loại hình thôi đó là (jpg,png) nên mình đã sử dụng một số modules trên 
Đầu tiên bạn tạo thư mục cho mình một project của bạn 

Bước 1: cd đến project chạy lệnh : $ npm init

Bước 2: copy package.json của mình bên trên dán vào file package.json của bạn, chạy lệnh: $ npm install   , để nó tải các module về 

Bước 3: Tạo file app.mjs rồi copy đoạn mã sau: các bạn có thể tìm hiểu thêm tại link này : Use Imagemin to compress images  

import imagemin from 'imagemin';
import imageminPngquant from 'imagemin-pngquant';
import imageminMozjpeg from 'imagemin-mozjpeg';

const files = await imagemin(['images/*.{jpg,png}'], {
	destination: 'build/images',
	plugins: [
		imageminMozjpeg({quality: 50}),
		imageminPngquant({
			quality: [0.6, 0.8]
		})
	]
	
});

console.log(files);

Bên trên mình sử dụng (imageminMozjpeg,imageminPngquant) để xử lý hình ảnh
Tiếp bạn hay tạo thư mục sau:
+ images : chứ hình ảnh cần compress
+ build/images: nơi hình ảnh đã được compress, và nó tự save vào thư mục này 

Okay vậy là xong, tiếp là bạn chỉ cần chạy file app.mjs thôi 
Open cmd lên và chạy lệnh :

$ node app.mjs 

Bạn sẽ thấy hình như sau:

Mình cũng chia sẻ thêm, ở đây nếu bạn nào tối ưu pagespeed cho web thì cũng tìm hiểu qua thằng này nhé:
Coverage: Find unused JavaScript and CSS
Mình thấy nó rất hay, nó sẽ hộ trợ cho bạn biết, hiệu suất hoạt động của các file trên web, đoạn code nào đang dùng, code nào không dùng, trong source code, Từ đó mà mình xóa được bớt code không cần thiết, để giúp website hoạt động nhanh hơn
Bên cạnh đó các bạn nhớ  cố gắng đặt  with,height cho hình ảnh , nếu có thể,  nhất là màn hình đầu tiên mà người dùng nhìn thấy, điều đó cũng giúp rất nhiều hiệu suất website của bạn.
Mình chỉ biết sơ sơ thôi, cũng đang tìm hiểu tiếp ::) hẹn gặp bạn bài chia sẻ sau!

Tags: NodeJS
x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)