Tạo ứng dụng đầu tiên bằng Nodejs

Nguyễn Thanh Hòa
Nguyễn Thanh Hòa @skipperhoa
3.35k

Xin chào mọi người! ở bài trước (Hướng dẫn cài đặt Nodejs trên localhost) mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt nodejs trên localhost

- Hôm này mình hướng dẫn các bạn cách tạo một project ,để bắt đầu dự án của bạn!

- Đầu tiên bạn bấm vào start-> gỏ nodejs->chọn node.js command prompt giống hình bên dưới nhé!

Hiện tại tôi đã tạo một folder trong ổ F của tôi tên là basic-nodejs, các bạn tạo ở đâu cũng được, miễn thuận lợi cho dự án của bạn!

Sau khi mở Nodejs command prompt lên bạn làm giống các thao tác như tôi


Bạn thực hiện giống bên trên và cuối cùng bạn nhập yes để xác nhận thông tin cần tạo! vậy là xong bước khỏi đầu.

Bây giờ bạn cần mở thư mục basic-nodejs, hiện tại bạn đã tạo trước đó, bạn sẽ nhìn thấy file vừa mới được tạo tên là package.json

Trong file này ghi các thông tin bạn vừa cài đặt.

giờ mới là thời khắc quan trọng nè, giờ chúng ta cần tạo các module cần thiết cho nodejs như(express,body-parser,ejs)

bạn gỏ 3 câu lệnh dưới đây:

npm install express

npm install body-parser

npm install ejs

chú ý: Để cài đặt thì bạn dùng npm install ten_module, còn nếu bạn thực thi một ứng dụng thì bạn gỏ node ten_ung_dung

- Sau khi cài đặt 3 module trên các bạn quay lại thư mục project của bạn sẽ thấy một thư mục vừa mới được sinh ra, thư mục mới sinh ra này, chứa toàn bộ các module của các bạn vừa mới cài đặt.

Bây giờ chúng ta tạo một file tên là app.js nằm cùng cấp với thư mục node_modules

Trong file app.js này chúng ta gọi đến module express để tạo kết nối đến localhost của chúng ta! Bên cạnh đó các bạn có thể tạo các thư mục như public, views

* thư mục Public: dùng chứa các file js,css,img,..

* thư mục Views: bạn dùng chứa các file template của dụ án của bạn

- Tại thư mục views: tôi tạo một file tên là index.ejs dùng để hiện thị thông tin cho người dùng xem!

File app.js của tôi có source code như sau:

File index.ejs chỉ hiện ra câu thông báo đơn giản thôi

Còn đây là cấu trúc thư mục của tôi

Sau khi các bạn làm giống như vậy, giờ chỉ còn việc chờ xem kết quả thôi

các bạn mở Node.js command prompt và gỏ câu lệnh như sao node app.js  , sau đó bạn mỏ trình duyệt website lên gỏ https://localhost:8888 và xem kế quả nhé!

Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)