Install Ngrok in Ubuntu 23.04

Nay mình chia sẻ với mọi người cách dùng ngrok nhé. Tại đang sử dụng ngrok cho jenkins gitlab ce. Để sử dụng được ngrok bạn cần phải đăng ký một tài khoản nhé, được free, nhưng cái gì mà free thì cũng sẽ có một giới hạn nhất định

Bạn vào link này để đăng ký tài khoản nhé : https://ngrok.com/

Sau khi đăng ký có 1 tài khoản rồi thì ta sẽ cài ngrok trên Ubuntu thôi

Chạy câu lệnh sau, để tải ngrok

# curl -s https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com/ngrok.asc | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ngrok.asc >/dev/null && echo "deb https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com buster main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ngrok.list && sudo apt update && sudo apt install ngrok

Tiếp tục chạy lệnh cài đặt

# sudo install ngrok

Nếu cài ok bạn có thể kiểm tra version ngrok bằng câu lệnh sau

# ngrok version

Okay vậy là xong bước cài đặt rồi, nhưng ta chưa sử dụng được

Tiếp theo bạn đăng nhập vào ngrok thông qua đường dẫn https://ngrok.com/, vào trang quản lý ngrok lấy mã token, sao đó chạy lệnh bên dưới đây nhé

ngrok config add-authtoken <token>

Okay vậy là xong, giờ bạn có thể chạy ngrok được rồi

VD: Bạn có một website đang chạy đường link http://localhost:8080 với port là 8080, cái đường link nhìn nó không được ưa lắm thì bạn có thể dùng ngrok để sinh ra đường link cho ta nhé

# ngrok http 8080

Tiếp lở bạn đang xây dựng frontend và backend chạy hai port khác nhau thì sau

VD:

frontend : http://localhost:3000

backend: http://localhost:8080

Nếu theo lý thuyết thì ta sẽ chạy như sau:

# ngrok http 3000
# ngrok http 8080

Nhưng tải khoản của ta đăng ký là free nên sẽ có giới hạn, mình đã thử chạy 2 lần mà chưa được và dưới đây là cách giải quyết 

Vậy có cách nào chúng ta có thể xử lý nó không, vâng có đó, các bạn làm theo mình như sau:

Bạn tạo cho mình một file ngrok-config.yml

# sudo nano ngrok-config.yml

Với cấu hình trong file như sau

version: 2
tunnels:
 webapp1:
  proto: http # Hoặc 'https' tùy thuộc vào ứng dụng
  addr: 3000
 webapp2:
  proto: http # Hoặc 'https' tùy thuộc vào ứng dụng
  addr: 8080

version : 2 chỉ định phiên bản của tệp cấu hình

tunnels : là danh sách các ứng dụng bạn muốn chạy.

webapp1webapp2 là tên của các ứng dụng

proto chỉ định giao thức sử dụng (http hoặc https).

addr chỉ định cổng mà ứng dụng của bạn đang chạy.

Okay giờ là lúc bạn cần chạy file vừa cấu hình bên trên

sudo ngrok start --config=ngrok-config.yml

Okay vậy là xong rồi nhé giờ sử dụng thôi nào!

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)