1. AngularJS và Php (Xampp Mysql) bằng AngularJS
 2. Build Project Angular 7 Upload To Domain
 3. Ckeditor in Angular 7
 4. Find Some Object From Input() In Angular 7
 5. Hướng dẫn viết ứng dụng chạy trên điện thoại bằng Angular V2+Ionic+Cordova
 6. Register Angularjs and Php
 7. Login State in Angular 7 + Laravel 5.4
 8. Login State in Angular 7
 9. Login remember me Angularjs and Php
 10. Using Pipes Replace String In Angular 7
 11. Build Angular + ASP.NET MVC 5
 12. Build Web API using Angular with ASP.NET MVC5 (Part 1)
 13. Build Web API using Angular with ASP.NET MVC 5 (Part 2)

Build Project Angular 7 Upload To Domain

min read

Hôm này mình chia sẻ với mọi người cách tạo project Angular 7 + Build project Angular upload tới Domain của mình nhe, để tạo được project angular các bạn cần phải cài đặt các thư viện như sau.

Các bạn cài đặt Nodejs các bạn vào trang chủ và tải nodejs về và cài đặt vào máy nhé, sau khi cài đặt xong, bạn tiến hành chạy các câu lệnh như sau:

* ĐẦU TIÊN BẠN TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT
npm install -g @angular/cli
* TẠO PROJECT 
  ng new my-app
* BUILD PROJECT: BẠN CHẠY CÂU LỆNH NHƯ SAU:
  ng build
  ng build --prod
Sau khi bạn chạy câu lệnh trên bạn sẽ thấy một thư mục dist, và bạn tiến hành upload các file trong thư mục dist này lên domain của bạn là hoạt động
Các bạn xem hình tạo và build project như sau:

Tiến hành Build project như sau bạn nhìn hình bên dưới nhe

Sau khi cài đặt xong bạn có thể xem project của mình sẽ thấy một thư mục dist và bạn tiến hành upload các file trong thư mục này upload lên domain của bạn là sẽ được nhé!

Các bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây:[Angular] Build Project Upload to Domain

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)