Sử dung Open Graph và Sharing

Lượt xem:543
Sử dung Open Graph và Sharing

Nay mình sẽ chia sẻ với mọi người khi các bạn muốn chia sẻ một bài viết trong blog và trang website với nội dung bố trị như hình bên trên.

Nếu các bạn muốn bố trì content khi share giống bên trên bạn sẽ thực hiện đoạn code sau đây:

<meta property="og:url" content="https://hoanguyenit.com/su-dung-props-trong-vuejs.html">
<meta property="og:title" content="Sử dụng Props trong Vuejs">
<meta property="og:description" content="Props trong Vuejs dùng để làm gì...">
<meta property="og:type" content="article">
<meta property="og:image" content="https://hoanguyenit.com/public/upload/images/vuejs-3.jpg">

Các og:thẻ là một phần của Open Graph. Open Graph cho phép bạn, nhà phát triển web, xác định dữ liệu có cấu trúc về nội dung trên trang. Các dịch vụ như Twitter, Facebook và Google sử dụng chúng ở một số nơi khác nhau. Bạn sử dụng đoạn code bên trên, giúp khi bạn đăng sẽ hiển thị thông tin qua các link kết.

Danh Sách Videos Ngôn Ngữ Lập Trình Danh Sách Tin tức