Hướng dẫn phân trang bằng Ajax

Hướng dẫn phân trang bằng Ajax

19-08-2015 Hôm này mình xin hướng dẫn các bạn phân trang bằng Ajax. trong bài hướng dẫn này tôi tôi sẽ tạo một cái class phantrang.class.php kế thừa từ class sanpham.class.php. Class sanpham.class.php thì mìn...
Tìm kiếm bằng Ajax

Tìm kiếm bằng Ajax

18-08-2015 Cũng lâu rồi không viết bài viết nào. Hôm này tự nhiên có cảm giác lại chắc là do, có động lực gì đó. Trong bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn tạo một công cụ tìm kiếm trong website, cũng như các...
Xóa bỏ index trong CodeIgniter

Xóa bỏ index trong CodeIgniter

30-11--0001 Hôm này mình xin hướng dẫn và chia sẽ kinh nghiệm cho mấy bạn cách lội bỏ index trong Codeigniter. Khi lội bỏ xong các bạn thấy đường link của các bạn g...
Hướng dẫn tạo Captcha

Hướng dẫn tạo Captcha

26-09-2014 Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn tạo mã captcha, các bạn cũng thường thấy mã Captcha ở những trang web trên mạng. Khi bạn đăng ký một tài khoản thường có những mã Captcha yêu cầu bạn xác nhận để xác...
Insert,Update,Delete bằng hướng đối tượng php (phần 1)

Insert,Update,Delete bằng hướng đối tượng php (phần 1)

08-08-2014 Cũng khá là lâu rồi mới đăng bài nhỉ. Sau khoảng thời gian ăn rồi ngủ, tự nhiên hứng thú viết một bài đăng chơi hoho. đùa các bạn chút thôi. hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn về select, insert, up...
Tạo giỏ hàng theo mô hình MVC

Tạo giỏ hàng theo mô hình MVC

07-12-2014 Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn tạo giỏ hàng theo mô hình MVC. Giỏ hàng này các bạn cũng thường thấy trong các trang web bán sản phẩm đúng không nào. thiết kế được một giỏ hàng tương đối rất là kh...
Hướng dẫn kỹ thuật nhỏ về AJAX

Hướng dẫn kỹ thuật nhỏ về AJAX

15-06-2014 Trong bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn. khi bạn muốn thêm một dữ liệu tự động vào CSDL của mình trong DATABASE hay UPDATE,INSERT,DELETE...Được sữ dụng bằng AJAX đây là cách mà người ta thường dùng và...
Hướng dẫn tạo jQuery right click context menu

Hướng dẫn tạo jQuery right click context menu

21-05-2014 Trong Ví dụ này sẽ hướng chỉ cho các bạn tạo một Context menu. khi các bạn click chuột phải vào một biểu tượng nào đó. sẽ Show ra một menu như (COPY,PASE,CUT,...) khi bạn tạo thành công được Context-M...
Tạo Layout đơn giản với DIV và CSS

Tạo Layout đơn giản với DIV và CSS

19-01-2014 Việc sử dụng DIV kết hợp với CSS để làm layout (bố cục) cho một trang web đã trở lên phổ biến và đạt hiệu quả cao.  Chẳng hạn bạn cần thiết kế một trang có giao diện được thiết kế với layout n...
Sự sắp xếp chiều dọc của thẻ block trong HTML

Sự sắp xếp chiều dọc của thẻ block trong HTML

01-12-2014 HTML là ngôn ngữ dùng để mô tả một trang web. HTML viết tắt của từ Hyper Text Markup Language. HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, html là ngôn ngữ đánh dấu (markup language), ngôn ngữ đánh dấu l...

Video Tutorials