ASP.NET MVC 5 Stored Procedure

ASP.NET MVC 5 Stored Procedure

12-11-2019 Tiếp tục bài viết chia sẻ với mọi người, trong bài viết này mình sử dụng Stored Procedure in ASP.NET MVC 5. Để lấy dữ liệu, cập nhật, thêm,...Thông thường ta c&...
ASP.NET MVC 5 Repository Pattern

ASP.NET MVC 5 Repository Pattern

09-11-2019 Vừa qua mình có làm một bài về Login & Register trong ASP.NET MVC 5. Nay mình thực hiện tạo một Repository Pattern, vậy Repository Pattern dùng đề l&agrav...
ASP.NET MVC 5 Login and Register

ASP.NET MVC 5 Login and Register

08-11-2019 Nay mình tiếp tục với một ví dụ về Login & Register in ASP.NET MVC 5, trong vài chia sẻ bài viết trước, ta cũng đã làm qua một vài ví dụ về...
ASP.NET MVC 5 Partial View with Ajax Form

ASP.NET MVC 5 Partial View with Ajax Form

02-11-2019 Nay hãy cùng nhau thực hiện thử AjaxForm trong ASP.NET MVC 5. Dùng xây dựng chức năng tìm kiếm, bạn có thể dùng xây dựng các chức năng kh&a...
ASP.NET MVC 5 FORM VALIDATION

ASP.NET MVC 5 FORM VALIDATION

01-11-2019 Nay tôi sẽ làm một cái Form Validation trong ASP.NET MVC 5, để xác thực thông tin người dùng nhập vào form xem có chính xác khô...
ASP.NET MVC 5 LinQ to SQL

ASP.NET MVC 5 LinQ to SQL

24-10-2019 Hôm này mình đi qua bài viết chia sẻ về các câu lệnh thực thi trong LinQ to SQL, LinQ được sử dụng nhiều trong C# và ASP.NET, mình nghĩ chắc mọi n...
ASP.NET MVC 5 Html.Partial & Html.RenderPartial

ASP.NET MVC 5 Html.Partial & Html.RenderPartial

21-10-2019 Nhận biết giữa Html.Partial và Html.RenderPartial, trong bài viết này mình chia sẻ cách thức hoạt động của chúng trong ASP.NET MVC 5 Trước tiên giả sử&n...
ASP.NET MVC 5 Render Sections with RenderSection

ASP.NET MVC 5 Render Sections with RenderSection

19-10-2019 RenderSection: là một phương thức giúp ta xác định vị trí hiện thị của nội dung trên website. @RenderSection("Footer", required: false): ý muốn n&oac...
Pagination For Search Results ASP.NET MVC 5

Pagination For Search Results ASP.NET MVC 5

17-10-2019 Tiếp tục với bài trước, trong bài hôm này mình chia sẻ cách tìm kiếm dữ liệu trả về rồi phân trang(pagination) trong ASP.NET MVC 5. Mình vi...
ASP.NET MVC 5 Using DBContext Connect Database

ASP.NET MVC 5 Using DBContext Connect Database

14-10-2019 Tiếp tục với các bài viết trước, nay mình chia sẻ với mọi người, mình dùng DBContext để Connect Database trong ASP.NET MVC5. Bạn có thể xem lại cá...
ASP.NET MVC 5 Install Bootstrap

ASP.NET MVC 5 Install Bootstrap

12-10-2019 Tiếp tục với các chia sẻ trước, này mình tiếp tục chia sẻ cách cài đặt Bootstrap trong ASP.NET MVC 5 dùng phần mềm Visual Studio 2019 Bài trước m...

Video Tutorials